RING OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ TLF. 2926 8595

Omlægning af græsplæne

Vi kender det alle.
Efter flere års brug begynder græsplænen er blive mere og mere ujævn, der kommer fordybninger og huller, som fyldes op med det, som vi helst ikke vil have i vores græsplæne: ukrudt.

Nogle græsplæner overtages, langsomt med årene, ikke kun af ukrudt, men måske også mos, som lægger sig som en hel pude på jorden.

Hvis din græsplæne er blevet meget ujævn, dækket af ukrudt eller meget mosbefængt, kan det være nødvendigt at omlægge græsplænen og starte på en frisk, så græsfrøene får de bedste vækstvilkår og resultatet dermed bliver en flot grøn græsplæne.

Når du vælger at omlægge græsplænen bør du overveje følgende:
• Hvad er det for en type jord du har?
• Vil plænen få meget skygge eller meget sol?
• Hvad skal din græsplæne bruges til?

Dette har betydning for hvilke græsfrøblandinger, der er mest velegnet til netop din nye græsplæne.

 

Det vigtigste er jordunderlaget
Når græsplænen skal lægges om, er det vigtigt, at lave et godt forarbejde med selve jorden. Jordarbejdet er altafgørende for at resultatet bliver en flot grøn græsplæne.

Der er forskel på om det er en ny have, hvor der ikke tidligere har været græs eller om det er en eksisterende have, hvor der skal anlægges en ny græsplæne.

Jordlagene må ikke være for sammenpressede eller hårde og underlaget skal også jævnes og rettes af, så græsplænen bliver plan.

Omlægning af græsplæne
Man kan vælge at sprøjte den gamle græsplæne ned eller man kan gøre det på den økologiske måde og gå mere i dybden med fræseren, så det gamle græs bliver lagt så langt ned, at det selv dør. Hos Jysk Landskabspleje kan vi tilbyde begge løsninger – det er dit valg.

Når jorden er forarbejdet og er blevet løs og luftig, kan det være nødvendigt at tilføje muld.
For at få græsplænen til at stå knivskarp, skal den rettes af og rives, så ujævnhederne forsvinder. Det er vigtigt, for at regnvandet ikke samler sig i bestemte områder af græsplænen.

Når jorden er rettet af, er det tid til at så græs. Her er det vigtigt, at mængden af græsfrø fordeles jævnt over hele plænen.

Plænen tromles efter såning, så frøene trykkes ned i jorden.
Ønsker du i stedet rullegræs, kan vi også hjælpe dig med dette.

Derfor er det en fordel at omlægge græsplænen i efteråret
Jorden må hverken være for våd eller tør. Det duer heller ikke at jorden er for kold, når der skal sås græs.

Det er derfor mest optimalt at omlægge græsplænen i efteråret, gerne i august eller september. Jorden er blevet varmet op af sommersolen og der kommer jævnligt regn, som fugter jorden og giver græsfrøene de rigtige betingelser for vækst. Temperaturen skal helst være over 8-10 grader, så græsset ikke vokser for langsomt.

Omlægning af græsplæner kan også gøres i foråret, men fordi jorden er forholdsvis kold, vil græsfrøene spire langsommere end hvis man venter til efteråret. Det kan betyde, afhængig af nedbøren, at man bliver nødt til at vande græsset i løbet af foråret og sommeren, for at det nye græs ikke svitses eller udtørres pga. solen.

Pleje af din nye græsplæne
Du skal vente med at gøde og vande det nysåede græs. Vand får græsfrøene til at flyde væk og gødning for dem til at svide.

Du skal være tålmodig, når du har fået omlagt græsplænen. Det tager 1-4 uger inden græsset spirer, men det afhænger af temperaturen og mængden af vand.

Vent med at slå din nye græsplæne indtil græsset er ca. 8 cm langt, så græsplænen får ro til at gro et godt rodnet.

Omlægning af græsplæne, omlægning af græsplæner, ny græsplæne

Se hvad vi ellers kan tilbyde